Declaraties bouwdepot

Voorwaarden declaraties bouwdepot

U heeft een bouwdepot bij uw hypotheek van ABN AMRO. Aan een bouwdepot zitten ook voorwaarden vast waarmee u rekening moet houden. Lees de voorwaarden van een declaratie. 

 

Voorwaarden voor een declaratie

Waar moet een rekening aan voldoen?

 • Duidelijke omschrijving welke goederen of diensten u heeft betaald.
 • Het inleveren van alleen een offerte is niet toegestaan. 
 • Verwijst de rekening naar een offerte? Voeg deze dan als bijlage toe aan de declaratie. Heeft u de offerte al eerder naar ons gestuurd? Voeg de offerte dan toch als bijlage toe aan de declaratie. 
 • Op de rekening van de aannemer of leverancier moeten de volgende gegevens staan: naam, adres, nummer Kamer van Koophandel, B.T.W. nummer, bankrekeningnummer (IBAN). 
 • Voegt u een kassabon toe? Dan moet er in ieder geval de naam en het adres van de aannemer of leverancier op staan. 
 • Voegt u een pinbon toe? Dan moet u ook altijd een kopie van de rekening of kassabon toevoegen. 
 • Heeft u een hypotheek met NHG? Controleer dan of de datum van de rekening altijd na de aanvraagdatum van de hypotheekofferte is. 
 • De nota/factuur moet een TIFF, PDF of JPEG bestand zijn. De bestanden samen mogen maximaal 20MB zijn. 
 • De bijlage moet goed leesbaar zijn.

Welke bedragen mag ik declareren?

 • U mag maximaal € 250.000 per declaratie indienen. U kunt wel meerdere declaraties achter elkaar indienen. 
 • Bij nieuwbouw: alleen bedragen die staan in de koop-/aannemingsovereenkomst en/of de meerwerklijst. Dit zijn onderdelen van uw hypotheekofferte. 
 • Bij verbouwing: alleen bedragen die u heeft opgegeven in het verbouwingsplan, dit is ook een onderdeel van uw hypotheekofferte. 
 • Verbeteringen die nagelvast aan de woning zitten, zoals gelijmd parket en inbouwapparatuur van de keuken. 
 • De factuur mag in Engels of Duits zijn, maar de nota moet wel altijd in euro's zijn. Ook moet de aannemer ingeschreven staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Wanneer betaalt ABN AMRO een rekening uit?

Als uw declaratie goed is ontvangen, duurt het meestal 5 werkdagen voordat uw declaratie is verwerkt. Na goedkeuring wordt het bedrag aan u overgemaakt. U kunt de status van uw declaraties volgen in de 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren.

Wanneer betaalt ABN AMRO een rekening niet uit?

 • Als de rekening niet juist is.
 • Als bedragen voor goederen en/of diensten niet zijn opgenomen in het termijnschema en/of meerwerklijst. 
 • Als u het maandbedrag van uw hypotheek te laat of niet betaalt.
 

Declaratieformulier per post

Wilt u liever uw rekeningen via de post declareren? Stuur ons dan het declaratieformulier. De uitbetaling per post duurt wel langer dan online. 

 • Via Internet Bankieren? Meestal binnen 5 werkdagen
 • Via het declaratieformulier? Meestal binnen 10 werkdagen

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk 0,2% huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En tot 0,15% duurzaamheidskorting bij kopen of verduurzamen van energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, telefonisch of via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen. Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.