Winstwaarschuwing Credit Suisse

Kopen
25-11-2022

Op 23 november zond Credit Suisse (Kopen) een winstwaarschuwing uit. De bank verwacht een verlies voor belastingen van 1,5 miljard Zwitserse frank voor het vierde kwartaal. Dit betekent dat over heel 2022 een verlies voor belastingen van 1,8 miljard Zwitserse frank wordt geboekt. Dat is iets meer dan het verlies van 1,6 miljard Zwitserse frank waar wij van uitgingen.

 

Het bericht van Credit Suisse dat in oktober en november sprake was van een uitzonderlijke uitstroom van belegd vermogen door klanten is zorgwekkend. Bij het onderdeel Vermogensbeheer onttrokken klanten 10% van het belegde vermogen. De uitstroom vond vooral plaats in de eerste 2 weken van oktober. Toen waren er veel negatieve berichten over Credit Suisse.

Sindsdien is de uitstroom afgezwakt. Maar er is geen sprake van een ommekeer.

We verlagen onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel van 5,00 Zwitserse frank naar 4,50 Zwitserse frank. We gaan nu immers uit van grotere verliezen voor de boekjaren 2022 en 2023 dan tevoren. 

Op 27 oktober kondigde Credit Suisse een kapitaalinjectie aan van 4 miljard Zwitserse frank. Dit was bedoeld om klanten en liquiditeitsverschaffers vertrouwen te geven. Het is daarom niet bemoedigend dat er nog altijd sprake is van een uitstroom.

Credit Suisse is waarschijnlijk tevreden dat het niet-achtergestelde obligaties (senior debt) ter waarde van 5 miljard dollar kon uitgeven na de kapitaalinjectie. Dit gebeurde echter tegen een bezwaarlijk hoge rente.

Credit Suisse zal ontevreden zijn dat S&P toch besloot de kredietstatus te verlagen naar BBB-. Dat is slechts een stap verwijderd van een lagere kredietwaardigheid (sub-investment grade).

We hebben al eerder onze zorgen uitgesproken over de Vermogensbeheertak van Credit Suisse. In het verleden was dit onderdeel juist de kracht van Credit Suisse. Deze tak verdoezelde altijd de problemen bij de zakenbank. 

Als de problemen bij de zakenbank zouden worden opgelost, zou de koers kunnen stijgen. Maar dalende inkomsten en een stapsgewijze verandering in de uitgaven zorgen er nu voor dat het onderdeel Vermogensbeheer verlieslatend is. We maken ons zorgen dat de dalende winstgevendheid van dit onderdeel structureel van aard is. 

 

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO-Oddo BHF en Oddo BHF leveren de input en opinie voor aandelen uit de Benelux en enkele overige aandelen binnen Europa.