Iets hogere verwachtingen voor 2022 voor AMG

Kopen
14-11-2022

We hebben onze prognose voor het bedrijfsresultaat (EBITDA) van AMG (Kopen) voor heel 2022 met 2% verhoogd. Dat is te danken aan de hoger dan verwachte winstgevendheid voor de onderdelen Clean Energy Materials en Lithium. Dat is zelfs het geval als we rekening houden met eenmalige meevallers.

 

Een deel van de omzet in het tweede en vierde kwartaal van 2022 werd gerapporteerd in het derde kwartaal. Dit leidde tot een 5 miljoen dollar hoger bedrijfsresultaat. We gaan nu uit van een bedrijfsresultaat voor 2022 van 330 miljoen dollar in plaats van 324 miljoen dollar. Dat is iets meer dan het in het vooruitzicht gestelde bedrijfsresultaat van tenminste 320 miljoen dollar. Maar het komt overeen met de gemiddelde verwachting van 331 miljoen dollar van analisten volgens Bloomberg.

We hebben ons voorspellingsmodel voor lithium aangepast. Daarbij gaan we nu uit van een mix van spodumeen en lithium carbonate/hydtroxide prijzen. Voorheen was dat enkel spodumeen. We hebben een veiligheidsmarge van 25% aangehouden voor de prijs van lithium carbonate en een hogere marge voor spodumeen.

Dat is niet het gevolg van een verwachting dat de prijs in de nabije toekomst fors zal dalen. Het heeft te maken met de structuur van de contracten en met voorzichtigheid. Het gevolg van de verandering is duidelijk negatief voor de Braziliaanse lithiumactiviteiten. Dat wordt deels gecompenseerd door de hogere winstgevendheid van de Duitse lithium-conversiefabriek.

Bij de toelichting op de cijfers over het derde kwartaal sprak CFO Jackson Dunkel hierover. Voor 2023 gaan we nu uit van een bedrijfsresultaat van 428 miljoen dollar. Dat is het eerste jaar dat SP1+, de Duitse lithiumfabriek en Cambridge II een bijdrage leveren. Voorheen gingen we uit van een bedrijfsresultaat van 496 miljoen dollar.

Dat is mede het gevolg van veranderingen voor Critical Materials, waarop we nog terugkomen. Ondanks de extra veiligheidsmarge blijven we optimistischer dan de nieuwe vooruitzichten van AMG. De onderneming gaat nu uit van een bedrijfsresultaat van 400 miljoen dollar. Volgens Bloomberg gaan analisten gemiddeld uit van een bedrijfsresultaat van 405 miljoen dollar.

Bij Critical Materials gaan we niet langer uit van de Silicon-activiteiten. AMG zal het stopzetten van de siliconefabriek ieder kwartaal opnieuw bezien, maar wij gaan ervan uit dat het voorgoed is gestopt. De inkomsten van een niet openbaar verkoopcontract compenseren de kosten van de ontslagen en de operationele kosten.

Dat zorgt voor een verlaging van de jaarlijkse omzet bij Critical Materials van ongeveer 80 miljoen dollar. Het derde kwartaal van 2022 was gunstig voor Critical Materials. CEO Heinz Schimmelbuch is enthousiast over de markt voor ruimtevaart. We hadden al rekening gehouden met een stijgende omzet en winstgevendheid. Daar houden we aan vast.

Tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers herhaalde Schimmelbusch dat het concern op de goede weg is met de verzelfstandiging van AMG Lithium. Vanaf 1 januari 2023 zal het onderdeel zelfstandig rapporteren van de andere Clean Energy Materials activiteiten.

Daardoor wordt het nog eenvoudiger deze activiteiten te waarderen als een som van alle onderdelen. Het wordt daardoor ook mogelijk om een strategische partner te vinden of om het onderdeel in 2023 naar de beurs te laten gaan. Dit laatste is speculatief, maar het heeft onze voorkeur.

Ondanks de ruimere voorzichtigheidsmarge bij onze voorspellingen voor lithium binnen Clean Energy Materials laat ons directe-kasstroommodel nog altijd zien dat het aandeel AMG aanzienlijk is ondergewaardeerd. Dat levert een koers op van 54 euro. De lagere schattingen voor de materialen worden deels gecompenseerd door de sterke dollar.

Een berekening via de som van alle onderdelen zorgt voor een koers van 83 euro. We gebruiken een spodumeenprijs van 2740 dollar tegen een marktprijs van 6100 dollar. Voor lithium hydroxide gebruiken we een prijs van 4500 dollar tegen een huidige marktkoers van 10.000 dollar.

 

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO-Oddo BHF en Oddo BHF leveren de input en opinie voor aandelen uit de Benelux en enkele overige aandelen binnen Europa.