Ondernemer in onzekere tijden

Ondernemen in onzekere tijden

De economie, uw bedrijf en uw privésituatie

Oplossingen in onzekere tijden

Grip op uw geld

Op Geldfit kan elke ondernemer gratis terecht voor hulp. Doe de online test. Krijg een overzicht waar u terecht kunt voor hulp.

Budgetcoach

Houd grip op uw financiële situatie. Lees onze tips of zoek contact met een budgetcoach.

Hulp bij betalingsproblemen

Heeft u, als ondernemer of privé, soms moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u zelfs al betalingsachterstanden? Blijf er niet mee rondlopen.

icoon
Consument houdt hand op de knip bij komende feestdagen
Bestedingen consumenten

Consument houdt hand op de knip bij komende feestdagen

Sinterklaas en de Kerstman zijn dit jaar zuinig met het geven van cadeaus. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat consumenten tijdens de feestdagen aanzienlijk minder zullen besteden.

Agrarische sector blijft staande ondanks hogere kosten
Kostenstijgingen landbouw

Agrarische sector blijft staande ondanks hogere kosten

Ondanks een uitzonderlijk jaar met enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest lijken de meest agrarische sectoren zich goed staande te houden.

Bart Banning
Kostenstijging wegvervoer

Eerst het zuur, dan het zoet

Het wegvervoer krijgt in 2023 te maken met een ongekend forse kostenstijging. Transportkosten worden een belangrijk gespreksonderwerp tussen transporteurs en opdrachtgevers.

Looneisen vakbonden dreigen ziekenhuizen in het rood te duwen
Looneis van 12,5%

Looneisen vakbonden dreigen ziekenhuizen in het rood te duwen

Vakbonden eisen dat het loon van personeel in ziekenhuizen volgend jaar volledig meestijgt met de inflatie. De inkomsten van de ziekenhuizen nemen echter minder snel toe.

26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten
Bierprijs gestegen

26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten

Het tappen van bier is een stuk duurder geworden. Sinds januari 2021 is de afzetprijs van bier met 11 procent gestegen. Daarbij komt dat, door hogere energiekosten, het koelen van bier voor tapinstallaties flink duurder is geworden.

Mistige vooruitzichten voor de retailer
Omzet detailhandel

Mistige vooruitzichten voor de retailer

De omzetresultaten voor de detailhandelzijn rooskleurig. Toch zijn er veel onzekerheden die de vooruitzichten mistig maken.

Toenemende zorgen voor horeca, cultuur en recreatie
Horeca, cultuur en recreatie

Toenemende zorgen voor horeca, cultuur en recreatie

Inflatie, druk op winstmarges en personeelstekorten zijn de belangrijkste oorzaken van het verslechteren van de stemming in de branches horeca, cultuur en recreatie.

Winkelverkopen op peil ondanks inflatie en vertrouwensdip
Winkelverkopen

Winkelverkopen op peil ondanks inflatie en vertrouwensdip

De prijzen stijgen en het consumentenvertrouwen staat op het laagste punt ooit. Hoewel de meeste retailbranches een stap terug moeten doen, is het opvallend dat de verkopen in de meeste gevallen nog boven het niveau van voor de pandemie liggen.

Consumenten spenderen ondanks inflatie en somberheid fors
Consumentenbesteding

Consumenten spenderen ondanks inflatie en somberheid fors

Hoewel flinke prijsstijgingen de koopkracht verder uithollen, besteedden consumenten in april 2022 gecorrigeerd voor inflatie 21 procent meer dan in dezelfde maand in 2019. Dit blijkt uit de bestedingen van particuliere klanten van ABN AMRO.

Prijsstijgingen voedsel duren voorlopig nog voort
Voedselprijzen

Prijsstijgingen voedsel duren voorlopig nog voort

Voedsel is in juni 11,2 procent duurder dan een jaar geleden. Deze ongekende prijsstijging is het gevolg van hogere energie- en grondstofkosten voor ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie. ABN AMRO verwacht dat de prijstoename nog niet ten einde is, maar dat in 2023 dalende consumentenbestedingen de stijging zullen afvlakken.

Bart Banning
Huurprijzen

De huurprijs verhogen met inflatie juist nu een risico

Door de hard stijgende inflatie zijn forse huurverhogingen op komst. Het is echter wederom crisis en opnieuw zouden vastgoedverhuurders en zakelijke huurders deze samen moeten beslechten. Dat levert op termijn voor partijen het beste resultaat op.

Houd uw bedrijf financieel gezond

Financiering

Bent u op zoek naar een financiering voor uw onderneming? Wij bieden financieringsmogelijkheden aan om uw doel te verwezenlijken.

Binnen 24 uur betaald

Wilt u niet wachten op de betaling van uw debiteur? Met Snel Betaald betalen wij binnen 24 uur uw factuur na akkoord van de debiteur.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB) beschermt uw bedrijf tegen de wettelijke verplichting om schade te vergoeden.

Cybercrime bestrijden

Cybercrime blijft een groeiende zorg. De impact kan op alle aspecten van de bedrijfsvoering, enorm zijn. Hoe voorkomt u schade? Wij helpen u veilig zaken te doen.

Uitdagende energieprijzen

Industrie: tanende nieuwe orders en opstapelende voorraden

Met de winter op komst, de hoge inflatie door de energiecrisis en eventuele rantsoenering van gastoevoer zullen energie-intensieve sectoren het zwaar krijgen.

Problemen stapelen zich op voor bedrijfsleven

De industrie, de sector leisure, de winkelbranche, de voedingssector en de bouw krijgen later dit jaar een aantal economische schokken te verwerken.

Hoge energieprijs kan bedrijfsleven circa 22 mrd kosten

De explosief stijgende gas- en elektriciteitsprijzen kosten het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar naar schatting 22 miljard euro extra. 

icoon
Wegwijs op Insights

Online risicoscan

Met de online risicoscan brengen wij samen met u uw ondernemersrisico’s in kaart. Veel risico’s kunt u namelijk eenvoudig zelf verminderen, volledig vermijden of verzekeren. U bepaalt zelf welke maatregelen u wel of niet treft. Zorg dat u altijd door kunt.

Personeelskrapte raakt veel ondernemers

Retail moet lonen en welzijn verhogen in strijd om personeel

De personeelstekorten in de detailhandel zijn groot. In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal vacatures toegenomen tot 43.900. Veel werknemers hebben tijdens de coronapandemie ander, en soms beter, betaald werk gevonden.

Zorg stevent af op groot tekort operatiecapaciteit

Het RIVM heeft berekend dat tijdens de coronapandemie meer dan 305.000 operaties zijn uitgesteld. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa blijft per eind mei 2022 door personeel tekort nog steeds 8 procent van de operatiecapaciteit onbenut.

Personeelstekort gaat bouwsector pijn doen

De bouwsector draait begin 2022 nog goed, maar problemen liggen in het verschiet door de hoge bouwkosten en groeiende personeelsproblemen. Op de langere termijn vormen personeelstekorten het grootste probleem.

Herstel economie drukt welzijn

Juist nu het bedrijven nauwelijks lukt personeel te krijgen, is het welzijn van medewerkers fors gedaald. De werkdruk is hoger, burn-outklachten liggen weer op het niveau van voor corona en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe.

Economische ramingen per 26 augustus 2022
Onze laatste voorspellingen

Economische ramingen

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Hierbij onze laatste voorspellingen over de rente- en valutaontwikkelingen, prijzen in grondstoffenmarkten en de economische trend in ontwikkelde en opkomende markten.

Hoe kwetsbaar is de economie voor een scherpe daling van de huizenprijzen?
Daling huizenprijzen

Hoe kwetsbaar is de economie voor een scherpe daling van de huizenprijzen?

Een potentieel giftige cocktail voor de huizenmarkt tekent zich af. Dalende reële inkomens, snel stijgende rentes en een dreigende recessie maken een abrupt einde aan de hausse op de huizenmarkt.

Restschuld een gevaar
Restschuld hypotheek

Restschuld een gevaar, maar risico’s anders dan in 2008

Bij een hogere rente kunnen de hypotheeklasten van woningeigenaren snel oplopen. De meeste Nederlandse eigenaren hebben de rente op hun hypotheek echter voor langere tijd vastgezet.

Toename van de faillissementen voorzien, ondanks nieuwe steun
Toename faillissementen

Toename van de faillissementen voorzien, ondanks nieuwe steun

Het kabinet is bezig om nieuwe steunmaatregelen voor energie-intensieve bedrijven uit te rollen. Wij denken dat, in tegenstelling tot de pandemie, deze steun een stijging van het aantal faillissementen niet kan tegenhouden.

Schaarste in de energievoorziening
Energiemonitor

Schaarste in de energievoorziening

Europa is zo goed als mogelijk voorbereid op het komende stookseizoen. Maar naar verwachting zullen de gasprijzen de komende jaren hoog blijven in een krappe markt.

Visie op rente en euro - Nog forsere renteverhogingen ECB
Renteverhogingen

Nog forsere renteverhogingen ECB

Ramingen opnieuw aangepast: De Europese Centrale Bank zal de rente in oktober met 75 basispunten verhogen en in december met 50 basispunten. Wij hebben ook onze 2022-ramingen voor de Europese 10-jaars rentetarieven naar boven bijgesteld. Veiligehavenstatus ondersteunt Amerikaanse dollar.

Global Monthly - Wat als beleidsmakers de energiecrisis verkeerd aanpakken?
Aanpak energiecrisis

Wat als beleidsmakers de energiecrisis verkeerd aanpakken?

Europese markten, economieën en regeringen passen zich aan de energietekorten snel aan. Het gasverbruik is gedaald, zodat rantsoenering tijdens de winter nu waarschijnlijk wordt vermeden. Het risico bestaat nu dat regeringen te ver gaan in hun pogingen om de recessie af te wenden.

Sustainaweekly - Klimaatbeleid Nederland onveranderd op Prinsjesdag
Klimaatbeleid

Klimaatbeleid Nederland onveranderd op Prinsjesdag

Het kabinet houdt vast aan het klimaatbeleid zoals gecommuniceerd in het coalitieverdrag. De doelstelling voor 2050 wordt wel aangescherpt van een emissiereductie van 95% naar een netto-uitstoot van nul. Het Klimaatfonds van EUR 35 miljard is nog niet in werking getreden. Maar het kabinet wil alvast een groot deel van de gecommitteerde middelen voor de begroting van 2023 vrijmaken. Dit gaat om een bedrag van EUR 2,1 miljard.

Sustainaweekly - Scherpe neerwaartse prijscorrectie in veel transitiegrondstoffen
Grondstoffenprijzen

Scherpe neerwaartse prijscorrectie in veel transitiegrondstoffen

In de afgelopen 21 weken is de ABN AMRO Transition Commodity Prijsindex (TCP) met 22% gedaald. Veel basismetaalprijzen, maar ook de prijzen van veel ‘minor metals’ maakten een vrije val vanaf mei 2022, met name veroorzaakt door conjuncturele trends. Voor veel koolstofarme technieken geldt dat de totale materiaalkosten zijn afgenomen en dat een snelle terugkeer naar de oude piekniveaus op korte termijn niet voor de hand ligt.

Sustainaweekly - Elektrificatie van de zuivelindustrie is financieel zinvol
Elektrificatie zuivelindustrie

Elektrificatie van de zuivelindustrie is financieel zinvol

In de SustainaWeekly van deze week nemen we de elektrificatie van de zuivelindustrie onder de loep. Elektrische boilers kunnen een financieel lonende investering blijken en hebben ook het voordeel van een koolstofarme technologie.

Sustainaweekly - Klimaatbeleid in de Nederlandse begroting onder de loep
Klimaatproblemen

Klimaatbeleid in de Nederlandse begroting onder de loep

We trappen deze editie van de SustainaWeekly af met het voorstel van het Kabinet over het Klimaatfonds. Hoewel het fonds naar verwachting pas in 2023 formeel in werking zal treden, wil het kabinet nu al een deel van zijn middelen vrijmaken om een aantal klimaatproblemen aan te pakken. Tot slot gaan we dieper in op hoe de ABN AMRO Transition Commodity Price Index de afgelopen maanden heeft gepresteerd. 

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten?
Hogere energiekosten

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten?

In onze eerste editie van de SustainaWeekly na de zomervakantie hebben we onze analyse bijgewerkt over de invloed van stijgende energiekosten op de bedrijfsmarges. Bedrijven zijn er tot nu toe behoorlijk in geslaagd hun marges te beschermen, hoewel we van mening zijn dat dit in de toekomst niet het geval zal zijn.

Global Monthly - Winter in aantocht
Energiecrisis en recessie

Winter in aantocht

Wij verwachten dat de energiecrisis een Europese recessie zal veroorzaken. Zelfs als er geen fysiek gastekort is, zullen de torenhoge energieprijzen, het zwakke vertrouwen van consumenten en bedrijven en de verkrapping van financiële condities de groei doen omslaan in krimp. De positieve kant van de medaille is dat, buiten de energiesector, de zwakkere vraag de knelpunten in het aanbod helpt verlichten.

ABN AMRO

Voor ondernemers en consumenten zijn het onzekere tijden

Welke kant gaat de economie op? Zaken als de inflatie, de stikstofcrisis, de energieprijs en het personeelstekort houden veel mensen bezig. Gaan we een recessie tegemoet? Of blijft de economie groeien? Hier vindt u informatie over de economie, producten en diensten om uw bedrijf te helpen in deze onzekere tijden.

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Kies zelf welke sectoren en cybersecurity thema's u wilt volgen.