Woonhuisverzekering voor 2012

Uit de verkoop, aanpassingen niet meer mogelijk

De Woonhuisverzekering (opstalverzekering) verzekert schade aan uw huis en spullen die in en aan uw huis vastzitten. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw dak na een storm. En vorstschade aan waterleidingen. U bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van inbraak, brand, storm en blikseminslag.
 

De voorwaarden van uw woonhuisverzekering zijn in de periode februari 2017 t/m februari 2018 aangepast. U bent hierover per brief door ABN AMRO Verzekeringen geïnformeerd. Met deze voorwaarden krijgt u meestal een betere dekking. Geven uw oude voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit beide voorwaarden. Lees wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de oude en nieuwe voorwaarden. 

Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden kreeg u een standaard garantie tegen onderverzekering tot maximaal het verzekerd bedrag.

Had u al een garantie tegen onderverzekering? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering .

Niet meer aangeboden, aanpassingen niet meer mogelijk

U kunt uw huidige woonhuisverzekering niet meer aanpassen bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Hier vindt u de laatste versie van de oude voorwaarden:

Zo werkt uw woonhuisverzekering

U bent verzekerd op basis van een Extra Uitgebreide dekking. De verzekering dekt een groot aantal schadeoorzaken. Kijk in de voorwaarden en op uw polis of de verzekerde bedragen voor u voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed.

Uw woonhuisverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wilt u een wijziging doorvoeren op uw woonhuisverzekering of bijvoorbeeld een glasdekking bijsluiten?

U moet uw woonhuisverzekering dan omzetten naar de nieuwste opstalverzekering. U heeft dan altijd garantie tegen onderverzekering. En er zijn betere voorwaarden voor onder andere glas en tijdens aanbouw en verbouw van uw woning. We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe woonhuisverzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het  verschillenoverzicht .

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen u graag verder. 

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste opstalverzekering

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe opstalverzekering volgens uw oude dekking.

Een nieuwe woning verzekeren

Wilt u een andere woning verzekeren? Kies dan voor onze nieuwe ABN AMRO Opstalverzekering.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de  privacyverklaring  van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen ze een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie we zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door: 

 • Brand, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Vliegtuigen
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Vandalisme of terrorisme
 • Relletjes
 • Neerslag
 • Aanrijdingen
 • Een vallende boom, kraan of antenne
 • Glasscherven van een raam of spiegel 

De volgende kosten krijgt u o.a. vergoed bovenop een uitkering die u bij een gedekte schade ontvangt: 

 • Expertisekosten en maatregelen ter voorkoming en vermindering van schade 
 • Herstelkosten van de tuin
 • Opruimingskosten
 • Saneringskosten
 • Extra kosten voor noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen aan het woonhuis op last van de overheid
 • Huurderving

Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden

Is uw verzekerde bedrag nog voldoende?

In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerde bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd': 

 • Uw woonhuis is voor het verzekerd bedrag (EUR) verzekerd met garantie tegen onderverzekering of 
 • Uw woonhuis is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. 

Dan hoeft u niets te doen. U bent goed verzekerd. Als u schade heeft die gedekt is, wordt de schade volledig vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw woonhuis. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw woonhuis verzekerd' niets vermeld over garantie tegen onderverzekering of staat er dat u garantie tegen onderverzekering heeft tot het verzekerd bedrag? Controleer dan of het bedrag voldoende is. Neem contact op met één van onze adviseurs. Daarmee voorkomt u dat u bij een schade niet het volledige bedrag vergoed krijgt.

Glasdekking 

Het was mogelijk om uw opstalverzekering uit te breiden met een glasdekking. In dat geval was u ook goed verzekerd als uw ruiten braken.

10% meer terug dan schadebedrag 

Daarmee kreeg u 10% bovenop het schadebedrag uitgekeerd. U mocht deze 10% vrij besteden. Zo kon u bijvoorbeeld bij schade aan uw keuken ervoor kiezen om een luxere keuken terug te plaatsen.

Op uw huidige woonhuisverzekering kunt u nu geen wijzigingen meer aanbrengen. Wilt u uw polis toch aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen u graag verder.

Schade aan uw woonhuis die onder meer is ontstaan door:

 • Molest (opzettelijke vernieling)
 • Aardbeving
 • Opzet
 • Achterstallig onderhoud
 • Overstroming 

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Bij stormschade geldt een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag. Met een minimum van € 226 en een maximum van € 350. Dit eigen risico geldt niet voor stormschade aan zonweringen en voor de glasdekking. 

Bij waterschade geldt een eigen risico van € 225.

Premie 

De premie hangt ook af van wat u wilt verzekeren. Met of zonder glasdekking en/of 10% aanvullende uitkering bij schade. In de Woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag van uw verzekeringspakket en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen.

Kortingen

Hypotheekkorting 

Klanten met een ABN AMRO hypotheek en een woonhuisverzekering ontvangen 10% korting op de premie. 

Pakketkorting 

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Woonhuisverzekering is een pakketverzekering. 

De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

Administratiekosten 

U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer geïncasseerd. 

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.