Woonhuisverzekering uit de verkoop

Afgesloten tussen 2012 en 15 oktober 2018? Aanpassingen niet meer mogelijk

Met de ABN AMRO Woonhuisverzekering (opstalverzekering) is schade aan uw woonhuis door onder andere brand, storm, bliksem, vandalisme, aanrijding door een motorrijtuig en een vallende boom gedekt.
 

Zo werkt de woonhuisverzekering

De Extra Uitgebreide dekking dekt een groot aantal schadeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand en storm.

Met een allriskdekking is uw huis ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw woning veroorzaakt door vallen of stoten. Er zijn ook schades die nooit zijn gedekt. 

U heeft standaard een garantie tegen onderverzekering als u schade aan uw huis heeft door een gebeurtenis die verzekerd is. Als uw huis (of een deel daarvan) verloren gaat, krijgt u de totale schade vergoed. Bijvoorbeeld als uw huis geheel is afgebrand. 

Let op: voor bepaalde type woningen (bijvoorbeeld een woonboerderij) heeft u een taxatierapport nodig. De garantie tegen onderverzekering geldt dan alleen tot het verzekerd bedrag dat op het taxatierapport staat. Heeft u een verzekerd bedrag op uw polis? Controleer dan of dit bedrag voldoende is.

Heeft u een gedekte schade? Kijk in  de voorwaarden  welke dat zijn.

Uw woonhuisverzekering aanpassen

Wilt u uw huidige woonhuisverzekering wijzigen of bijvoorbeeld een glasdekking bijsluiten? 

U moet uw woonhuisverzekering dan omzetten naar een nieuwste opstalverzekering. U heeft dan altijd garantie tegen onderverzekering. En er zijn betere voorwaarden voor schade aan glas en schade opgelopen tijdens aanbouw en verbouw van uw woning.

We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe verzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het verschillenoverzicht .

Lees meer over de nieuwe opstalverzekering. En maak vrijblijvend een
premieberekening

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met een adviseur. We helpen u graag verder.

Een nieuwe woning verzekeren

Gaat u verhuizen? Kies dan voor onze nieuwe woonhuisverzekering (opstalverzekering).

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door:

 • Brand, bliksem of ontploffing
 • Storm
 • Vliegtuigen
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Vandalisme of terrorisme
 • Relletjes
 • Neerslag of uitstromend water
 • Aanrijdingen
 • Een vallende boom, kraan of antenne
 • Glasscherven van een raam of spiegel 

Kijk voor een volledig overzicht in de voorwaarden .

Op uw huidige verzekering kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen u graag verder.

U bent nooit verzekerd voor schade die ontstaat:

 • Door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u
 • Door achterstallig onderhoud
 • Door normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • Door een aardbeving, overstroming of terrorisme
 • Doordat uw woning uit zichzelf stuk gaat

Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water 

Kijk voor een volledig overzicht in  de voorwaarden .

Verplicht eigen risico

De ABN AMRO Woonhuisverzekering heeft verplichte eigen risico's:

 • Voor waterschade geldt een eigen risico van € 225
 • Voor stormschade geldt een eigen risico van € 350 

Kiest u voor een allriskverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 100 per gebeurtenis. 

Bij 1 schadegebeurtenis wordt nooit meer dan 1 verplicht eigen risico berekend. De oorzaak van de gebeurtenis bepaalt welk verplicht eigen risico geldt. 

Vrijwillig eigen risico 

U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dan krijgt u korting op de premie. U kunt kiezen uit de volgende eigen risico's:

 • € 100
 • € 250
 • € 500 

Het vrijwillig eigen risico tellen we op bij een eventueel verplicht eigen risico.

Premie 

De premie hangt ook af van wat u verzekerd heeft. In de woonhuisverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten nieuwbouwwoningen. 

Pakketkorting 

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Woonhuisverzekering is een pakketverzekering. 

De korting bedraagt: 

3% bij 3 verzekeringen
4% bij 4 verzekeringen
5% bij 5 of meer verzekeringen 

Administratiekosten 

U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven. 

Assurantiebelasting 

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.