Kostbaarhedenverzekering

Uit de verkoop

Met de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering verzekert u uw kostbare bezittingen tegen schade, verlies en diefstal. Dit geldt voor kostbaarheden in uw woning, maar ook als u de spullen met u meeneemt buiten uw huis. De Kostbaarhedenverzekering is een aanvulling op de ABN AMRO Inboedelverzekering.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Kostbaarhedenverzekering niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact met ons op.

Hieronder vindt u de voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Zo werkt de kostbaarhedenverzekering

Het verzekerde bedrag hangt af van de waarde van het voorwerp dat u wilt verzekeren. De waarde wordt bepaald door:

 • de aankoopbon (niet ouder dan 1 jaar op de ingangsdatum van de verzekering)
 • het taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar op de ingangsdatum van de verzekering) 

Bij schade kunnen wij vragen naar de aankoopbon of taxatierapport.

Uw kostbare bezittingen zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Ook buiten uw huis. Verzekerd zijn onder andere:

 • lijfsieraden
 • foto- en filmapparatuur
 • muziekinstrumenten
 • geluidsapparatuur 
 • Schilderijen en pc’s zijn verzekerd in uw huis en op weg van en naar de restaurateur of reparateur.

Afschrijvingslijst

Weten hoeveel u uitgekeerd krijgt bij schade? In de afschrijvingslijst ziet u per product wat de gemiddelde levensduur is en het afschrijvingspercentage per jaar.

Uw verzekering aanpassen

Wilt u uw verzekering aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het  Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent onder andere nooit verzekerd bij schade die ontstaat:

 • omdat u niet de normale voorzichtigheid in acht neemt
 • door slijtage of normaal gebruik, ook als dat leidt tot ontsiering
 • doordat een zaak uit zichzelf stukgaat of het uit zichzelf niet meer doet. Let op: dit geldt niet voor schade door brand, bliksem, ontploffing of uitstromend water
 • door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit van u 

Mobiele telefoons zijn niet verzekerd. 

Kijk voor een volledig overzicht in  de voorwaarden

Premie

Uw premie hangt af van het bedrag waarvoor u uw kostbaarheden wilt verzekeren. 

Provisie 

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen we een vergoeding van 20% van de premie. Lees meer over onze dienstverlening:  Informatieblad Schadeverzekeringen

Poliskosten

U krijgt één polis per verzekering. U betaalt slechts één keer poliskosten. De poliskosten zijn € 4,39 (inclusief assurantiebelasting). Omdat u voor het afsluiten van een ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering een ABN AMRO Inboedelverzekering nodig heeft, betaalt u voor de ABN AMRO Kostbaarhedenverzekering geen extra poliskosten. 

Assurantiebelasting 

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en kosten. 

Pakketkorting 

U krijgt tot 5% pakketkorting als u 3 of meer verzekeringen bij ABN AMRO heeft.