ABN AMRO

Compensatie variabele rente doorlopende kredieten

Heeft u vanaf 2001 gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan krijgt u mogelijk compensatie. Klanten die in aanmerking komen, krijgen van ons automatisch bericht. U hoeft geen contact met ons op te nemen. Bent u geen klant meer? Of eindigde uw krediet tussen 2001 en 2005? Dan kunt zich aanmelden voor mogelijke compensatie. Lees hieronder meer over de compensatieregeling. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf u in voor onze e-mail updates. 

 
Laatst bijgewerkt op 29 november 2022
 

Belangrijk bericht: compensatieregeling wordt aangepast!

We passen de compensatieregeling voor doorlopend consumptief krediet aan. Als u in aanmerking komt voor compensatie, krijgt u nu ook compensatie voor . Dit hebben we besloten na een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening op 10 augustus 2022. Heeft u al compensatie gekregen? Dan gaan we uw compensatie opnieuw berekenen. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor nabetaling, krijgt u opnieuw bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen. 
 

Wat kunt u verwachten?

Heeft u een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Het verschil tussen wat u heeft betaald en had moeten betalen tellen we, maand voor maand, bij elkaar op. Is dit € 50 of meer? Dan krijgt u compensatie.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Vanaf 2022 benaderen we klanten met een Flexibel Krediet. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. Voor Privélimiet Plus en Studentenlimiet willen we beginnen met compenseren in 2023. Bent u geen klant meer bij ons? Of eindigde uw krediet tussen 2001 en 2005? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 

Waarom deze regeling?

Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft ABN AMRO in bepaalde gevallen de rente op de doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente te weinig laten meebewegen met de marktrente. Samen met de Consumentenbond hebben we een compensatieregeling getroffen voor alle klanten van ABN AMRO, ALFAM en ICS die hierdoor benadeeld zijn.

Wat kunt u verwachten?

Heeft u een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Het verschil tussen wat u heeft betaald en had moeten betalen tellen we, maand voor maand, bij elkaar op. Is dit € 50 of meer? Dan krijgt u compensatie.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Vanaf 2022 benaderen we klanten met een Flexibel Krediet. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. Voor Privélimiet Plus en Studentenlimiet willen we beginnen met compenseren in 2023. Bent u geen klant meer bij ons? Of eindigde uw krediet tussen 2001 en 2005? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 

Waarom deze regeling?

Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft ABN AMRO in bepaalde gevallen de rente op de doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente te weinig laten meebewegen met de marktrente. Samen met de Consumentenbond hebben we een compensatieregeling getroffen voor alle klanten van ABN AMRO, ALFAM en ICS die hierdoor benadeeld zijn.
 

Komt u in aanmerking? Dan krijgt u bericht

De berekening van de compensaties is ingewikkeld en kost tijd, want die is voor elke klant uniek. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Komt u in aanmerking voor compensatie en bent u aan de beurt? Dan krijgt u automatisch bericht via Internet Bankieren, de ABN AMRO app of brief. U hoeft zelf nu niets te doen. 

Bent u geen klant meer bij ons?

Bent u geen klant meer bij ons en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Meld u aan voor de compensatieregeling.

Eindigde uw krediet tussen 1 januari 2001 en 31 december 2004?

Bel ons dan: 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). We hebben onvoldoende gegevens om u actief te benaderen en te berekenen of u in aanmerking komt voor compensatie. Daarom vragen we u zich aan te melden met aanvullende informatie over uw krediet. 

Veelgestelde vragen compensatieregeling

Samen met de Consumentenbond hebben we een regeling vastgesteld. De regeling is dat klanten die vanaf 2001 een doorlopend krediet hadden en klanten met een doorlopend krediet dat na 2001 is afgesloten, in aanmerking komen voor compensatie van te veel in rekening gebrachte rente. Verder is voor de compensatieregeling afgesproken dat ABN AMRO:   

 • De door Kifid bepaalde methodiek hanteert en de door Kifid bepaalde marktrentes volgt. Voor het Flexibel Hypotheek Krediet kan dit een andere marktrente worden. Hierover lopen nog procedures bij het Kifid. We zullen bij dit product het oordeel van het Kifid volgen.    
 • Uitkeert vanaf € 50.  
 • Het compensatiebedrag verhoogt met een opslag van 5%. 
Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder dat diverse banken, waaronder ABN AMRO, bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Naar aanleiding van deze uitspraak, heeft de Consumentenbond ons uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. We hebben vastgesteld dat bij een deel van de klanten de marktrente niet steeds goed gevolgd is. Deze klanten bieden wij een compensatieregeling aan. De inhoud van die compensatieregeling hebben wij afgesproken met de Consumentenbond. Het is voor ABN AMRO erg belangrijk geweest om samen met de Consumentenbond tot een goede en uitvoerbare compensatieregeling te komen.
ABN AMO vergoedt geen wettelijke rente over het compensatiebedrag. Volgens de wettelijke regeling is wettelijke rente alleen verschuldigd als ABN AMRO in verzuim is. Omdat klanten proactief compensatie krijgen aangeboden, is van verzuim volgens ons geen sprake. 

Bovendien vermeerderen we het compensatiebedrag met 5% opslag. Een proactieve en geautomatiseerde uitvoering van de regeling kan zowel voor- als nadelen hebben voor de hoogte van uw compensatie. Eventuele nadelen willen we met deze 5% opslag wegnemen. 
De startdatum 1 januari 2001 is bepaald op basis van de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar. Dit betekent dat ABN AMRO in de compensatieberekening tot 20 jaar terug moet gaan, gerekend vanaf het jaar waarin de compensatieregeling tot stand is gekomen. Omdat de onderhandelingen met de Consumentenbond zijn begonnen in het begin van 2021, en wij toen afspraken hebben gemaakt over de verjaring van vorderingen van klanten, is gekozen voor 1 januari 2001 als startdatum voor de compensatieregeling. 
Ondanks dat het Kifid dit niet vraagt, vermeerderen we uw compensatiebedrag met 5% opslag. Wij voeren de compensatieregeling grotendeels geautomatiseerd uit. Een proactieve en geautomatiseerde uitvoering van de regeling kan zowel voor- als nadelen hebben voor de hoogte van uw compensatie. Eventuele nadelen willen we met deze 5% opslag wegnemen. Vanwege deze 5% opslag vergoeden wij geen wettelijke rente. 
Voor uw compensatie wordt gekeken naar wat u in een maand aan rente heeft betaald en wat u volgens Kifid aan rente had mogen verwachten te betalen. Dit betekent dat u in sommige maanden te veel rente heeft betaald en in andere maanden (mogelijk) te weinig heeft betaald. Bij een doorlopend krediet betaalt u meestal een vast maandbedrag. Dit bestaat dan uit een deel rente en een deel aflossing. Als uit de berekening blijkt dat u in een maand te veel rente heeft betaald, dan had u meer kunnen aflossen op uw openstaande schuld. Deze was daardoor lager geworden. De maand erop had u dan rente over een kleinere schuld betaald. Omgekeerd werkt dit hetzelfde: als blijkt dat u in een maand te weinig rente heeft betaald, dan had u minder kunnen aflossen op uw openstaande schuld. Deze was dan hoger geworden. De maand erop had u rente over een hogere schuld betaald. Dit “rente-op-rente effect” was niet in de berekening meegenomen, maar dat passen we aan. 
Nee, de compensatieregeling geldt ook voor klanten van:

Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan krijgt u automatisch bericht van ons. U hoeft zich niet aan te melden. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zich niet aan te melden. 

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 
Aanmelden oud-klanten

Eindigde uw krediet tussen 1 januari 2001 en 31 december 2004 en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan vragen we u zich ook aan te melden voor de compensatieregeling. Bel dan 088 - 226 26 09. 

Heeft u al compensatie gekregen? Omdat we nu ook ‘rente-op-rente’ meenemen in onze berekening, gaan we uw compensatie opnieuw berekenen. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor nabetaling, krijgt u opnieuw bericht van ons. U hoeft zelf niets te doen. 

We kunnen u niet actief benaderen met een compensatievoorstel. Dat komt omdat we onvoldoende gegevens hebben om te berekenen of u in aanmerking komt voor compensatie. We vragen u zich daarom aan te melden met aanvullende informatie over uw krediet. Het gaat tenminste om:   

 • De startdatum van uw doorlopend krediet en het rentetarief op de startdatum. Dit vindt u bijvoorbeeld op uw kredietovereenkomst.  
 • De einddatum van uw doorlopend krediet. Dit vindt u bijvoorbeeld op uw kredietovereenkomst of het laatste rekeningafschrift waarop het krediet vermeld staat en de eerstvolgende waarop dit niet meer vermeld staat.  
 • Daarnaast kunnen we alleen een berekening maken over de maanden waarover u een rekeningafschrift heeft.

Eindigde uw krediet tussen 1 januari 2001 en 31 december 2004 en wilt u zich aanmelden voor de compensatieregeling? Bel ons dan 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten).

Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? U ontvangt dan een bericht via Internet Bankieren, de ABN AMRO app of een brief. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen. 

Wanneer u bericht ontvangt, hangt onder meer af van het soort product dat u heeft of heeft gehad. Op dit moment compenseren we klanten met een Flexibel Krediet. Dit loopt door tot later in het jaar. In het eerste kwartaal van 2023 starten we bovendien met het compenseren van klanten die een Privélimiet Plus hebben gehad. 

Klanten met een Flexibel Hypotheek Krediet kunnen we helaas nog niet benaderen. Hierover loopt namelijk nog een procedure van bij het Kifid. Als de uitkomst hiervan bekend is, kunnen we deze klanten gaan compenseren. We verwachten de uitspraak in juni 2023. 

We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren. Wilt u op de hoogte blijven bij nieuws of algemene ontwikkelingen rond de compensatieregeling? Schrijf u dan voor onze e-mail updates. Of kijk voor de meest actuele informatie op deze pagina. 

We begrijpen de behoefte van onze (oud-)klanten om informatie te ontvangen over hun persoonlijke situatie. Heeft uw vragen over uw specifieke situatie? Bel dan ons speciale team op 088 – 226 26 09 (op werkdagen van 8:00 – 17:30 uur). 

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor de compensatie? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 

Op dit moment kunt u nog nergens zien hoe hoog uw compensatiebedrag wordt. Bent u klant bij ABN AMRO en komt u in aanmerking voor compensatie? U ontvangt dan een bericht via Internet Bankieren, de ABN AMRO app of een brief. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen. We benaderen alle klanten met een Flexibel Krediet vanaf 2022. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. Voor Privélimiet Plus en Studentenlimiet willen we beginnen met compenseren in 2023.

Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor de compensatie? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 

Aanmelden oud-klanten

Bent u klant bij ABN AMRO, komt u in aanmerking voor compensatie en heeft u Internet Bankieren? U ontvangt dan een bericht via Internet Bankieren of de ABN AMRO app. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen. We benaderen alle klanten met een Flexibel Krediet vanaf 2022. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. Voor Privélimiet Plus en Studentenlimiet willen we beginnen met compenseren in 2023. Op het moment dat u het bericht heeft ontvangen staat in Internet Bankieren of uw ABN AMRO app ons aanbod voor compensatie voor u klaar. Daar kunt u het aanbod accepteren. Daarna wordt het compensatiebedrag vanaf € 50 binnen 3 weken als volgt uitbetaald:  

 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet waarvoor u compensatie ontvangt? Dan verminderen we dit met uw compensatie.    
 • Hebben we het openstaande bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over.    
 • Heeft u geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.    
 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.

Ben u klant bij ABN AMRO, komt u in aanmerking voor compensatie en heeft u geen Internet Bankieren? U ontvangt dan een brief met daarin ons aanbod voor compensatie. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen. We benaderen alle klanten met een Flexibel Krediet vanaf 2022. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. Voor Privélimiet Plus en Studentenlimiet willen we beginnen met compenseren in 2023. Het aanbod kunt u ondertekenen en naar ons terugsturen. Daarna wordt het compensatiebedrag vanaf € 50 binnen 3 weken als volgt uitbetaald:  

 • Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet? Dan verminderen we dit met uw compensatie.    
 • Hebben we het openstaande bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over.    
 • Heeft u geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.      
 • Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.
Bent u geen klant meer bij ABN AMRO en denkt u in aanmerking te komen voor de compensatie? Dan kunt u zich aanmelden voor de compensatieregeling. 
We vinden het belangrijk dat al onze klanten op dezelfde manier behandeld worden. We hebben afgesproken met de Consumentenbond dat ze u geen vergoeding vragen voor deelname aan de collectieve claim. ABN AMRO betaalt de vergoeding aan de Consumentenbond. U hoeft zelf niets te doen.
Tot nu toe hebben de banken die hebben aangeven dat ze hun klanten gaan compenseren aangekondigd op hoofdlijnen de uitspraken van het Kifid te zullen volgen. Doordat de producten en voorwaarden per bank kunnen verschillen en andere afspraken kunnen zijn gemaakt over de compensatie, kunnen er verschillen zijn tussen de regelingen van verschillende banken.
We gaan niet in op de compensatieregelingen van andere banken. Onze compensatieregeling is een eerlijke regeling die recht doet aan de uitspraken van het Kifid, en daarnaast is afgestemd met de Consumentenbond.
Volgens een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) mag u verwachten dat de rente voor uw doorlopend consumptief krediet meebeweegt met de marktrente. We wijzigen de rente, zodat deze aansluit bij de uitspraak van het Kifid. Iedere drie maanden beoordelen we of uw rente moet worden aangepast. Als dat nodig is, verhogen of verlagen we de rente. Uiteraard stellen we u hiervan vooraf op de hoogte.   
Op het moment zijn er meerdere adviseurs en claimorganisaties actief. Dit zijn bedrijven die aangeven u te helpen met uw compensatie. In veel gevallen beloven zij een hoger bedrag dan het aanbod van de bank als u zich bij hen aansluit. Het is belangrijk om te weten dat u deze organisaties niet nodig heeft om compensatie te krijgen, omdat:

 1. Onze compensatieregeling tot stand is gekomen door een samenwerking met verschillende claimorganisaties, namelijk: de Consumentenbond, Consumentenclaim en Consumentenbond Claimservice. Deze organisaties zetten zich in voor wat het beste is voor de klant. 
 2. Onze compensatieregeling volledig in lijn is met de uitspraak van het Kifid. 
 3. De compensatie die we u aanbieden niet hoger wordt als u zich aansluit bij een claimorganisatie. Ondanks dat dit door deze organisaties beloofd wordt. 
Bovendien is het goed om te weten dat veel claimorganisaties werken via het ‘no cure, no pay’ principe (geen oplossing, geen betaling). Maar dit betekent niet dat u hiervoor niet betaalt. Het kan zijn dat u een deel van de compensatie die u krijgt, moet afdragen aan de claimorganisatie. Hierdoor houdt u minder van de compensatie over dan wanneer u het aanbod van de bank afwacht en accepteert. 

Veelgestelde vragen Persoonlijk Aanbod

De compensatieregeling geldt voor particuliere (oud-)klanten van ABN AMRO die vanaf 2001 een doorlopend krediet met een variabele rente hadden of op dit moment nog hebben én die te veel rente hebben betaald. In totaal gaat het hier om 15% van de (oud-)klanten die vanaf 2001 de volgende producten hebben (gehad):   

 • Flexibel Krediet   
 • Privé Limiet Plus   
 • Studentenlimiet   
 • Flexibel Hypotheek Krediet   
 • Woningverbetering (Krediet)   
 • Internet Voordeel Krediet   
 • Vrije Leven Krediet   
 • Masterlening   
 • Spaarwinst Krediet   
 • Betalingsregeling   
 • Ledenbewijzen Krediet   
 • Spaarwinst Krediet   
 • Service Lening   
 • Studentenrekening (met limiet)  
 • Studenten Krediet   
 • Studenten Limiet Betalingsregeling   
 • Studenten Krediet Betalingsregeling   
 • Medisch Anticipatie Krediet   
 • Privé Limiet Plus Private Banking   
 • Privé Limiet Plus Young Professional   
 • Privé Limiet Plus Young Professional Betalingsregeling   
 • Doorlopende kredieten van  ALFAM  (100% dochter van ABN AMRO). ALFAM heeft de volgende labels: DEFAM, Credivance en Alpha Credit Nederland. 
 • Doorlopend Krediet van  International Card Services (ICS)  

Producten van ABN AMRO waarvoor de compensatieregeling niet geldt, zijn alle zakelijke producten en overige particuliere producten zoals onder andere Rood Staan, een Persoonlijke Lening, alle hypotheken en producten die zijn gekoppeld aan een referentierente (zoals Euribor, Libor, AAEBR).

Als u bij ons een krediet heeft afgesloten, heeft u elke maand rente betaald. Met de Consumentenbond is overeengekomen dat we een andere rente hadden moeten gebruiken. Volgens die afspraak hebben we opnieuw berekend hoeveel rente u vanaf 2001 had moeten betalen. Het compensatiebedrag is het verschil tussen de rente die u heeft betaald en die u had moeten betalen. Lees verder voor alle details over de compensatieregeling en hoe we het bedrag berekenen.
We voeren de compensatieregeling in stappen uit. We benaderen alle klanten met een Flexibel Krediet vanaf 2022. Voor Flexibel Hypotheek Krediet wachten we nog op de uitkomst van een lopende procedure bij het Kifid. Hierdoor kunnen we nog niet aangeven hoelang het duurt voordat u van ons hoort. Voor Privélimiet Plus en Studentenlimiet willen we beginnen met compenseren in 2023. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een aanbod en heeft u geen bericht van ons gehad in de periode dat u dat mocht verwachten? Bel ons dan: 088-226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.30 uur. 
 
Bent u geen klant meer bij ABN AMRO? Meld u aan voor de compensatieregeling

Het is van belang dat u het Persoonlijk Aanbod goed doorneemt. Hoe u het Persoonlijk Aanbod kunt accepteren, staat precies beschreven op het voorblad met ‘Instructie en checklist’. 

Wilt u het aanbod niet accepteren? Dan hoeft u niets te doen.

Bekijk de video hieronder om te zien hoe u uw Persoonlijk Aanbod accepteert, ondertekent en aan ons terugstuurt. 

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van het Persoonlijk Aanbod 
 2. Kopie van uw geldige legitimatie 
Het is vooral belangrijk dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn: de rest van de gegevens kunt u onleesbaar maken. Als legitimatie geldt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 
 
Stuur beide documenten in de bijgevoegde envelop naar ons terug. 
 
Goed om te weten
 • U kunt de KopieID-app van de overheid gebruiken voor het maken van een veilige kopie van uw legitimatie. 
 • We hebben álle pagina’s van het Persoonlijk Aanbod nodig, óók het voorblad. 
 • Het is niet voldoende om bijvoorbeeld alleen de pagina met de handtekening terug te sturen.
 • Eventuele door u toegevoegde op- en/of aanmerkingen of aanpassingen op het aanbod zijn niet geldig. 
 • De kopie van het Persoonlijk Aanbod kunt u bewaren voor uw eigen administratie. 
Meer weten? Bekijk hieronder de video over hoe u uw Persoonlijk Aanbod kunt accepteren en ondertekenen. 

Dat doen we zodat we uw identiteit kunnen controleren. We willen zeker weten dat u het Persoonlijk Aanbod zelf heeft ondertekend. Heeft u het krediet niet alleen afgesloten? Dan vragen we ook van uw medecontractant(en) een kopie van een geldige legitimatie. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.   

Goed om te weten:

 • Als legitimatie geldt een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 
 • U kunt bijvoorbeeld de KopieID-app van de overheid gebruiken voor het maken van een veilige kopie van uw legitimatie. 
 • Het is belangrijk dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn. De rest van de gegevens kunt u onleesbaar maken. 
 1. Bent u onlangs verhuisd en heeft u uw adres gewijzigd in Internet Bankieren, de ABN AMRO app of op één van onze kantoren? Dan hoeft u niks te doen en ontvangt u uw Persoonlijke Aanbod binnenkort op uw nieuwe adres. 
 2. Bent u onlangs verhuisd en heeft u uw adres nog niet gewijzigd via Internet Bankieren, de ABN AMRO app of op één van onze kantoren? Dan vragen we u dit alsnog doen, zodat u uw Persoonlijk Aanbod kunt ontvangen op uw nieuwe adres.   

  Lees hoe u uw adres wijzigt in Internet Bankieren of de ABN AMRO app. 
Heeft u het Persoonlijk Aanbod geaccepteerd? Dan heeft u tot 14 dagen na de datum van ondertekening om hierop terug te komen (herroepingsrecht). U hoeft hier geen reden voor op te geven en er zijn geen kosten. U kunt ons hiervoor bellen op 088 - 226 26 09 (lokaal tarief). We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.30 uur. U ontvangt een bevestiging zodra uw verzoek verwerkt is.

De compensatieregeling zoals overeengekomen met de Consumentenbond bevat geen vergoeding voor ‘rente-op-rente’. De Geschillencommissie van het Kifid had op 25 januari 2022  ook bepaald dat ‘rente-op-rente’ niet vergoed hoeft te worden. In de uitspraak op 10 augustus 2022 heeft de Commissie van Beroep Kifid bepaald dat er wel rekening gehouden moet worden met het ‘rente-op-rente-effect’. ABN AMRO heeft kennisgenomen van deze publicatie en op 5 september 2022 besloten de compensatieregeling aan te passen. 

We nemen rente-op-rente nu mee in het compensatieaanbod en gaan de compensatiebedragen opnieuw berekenen. Dit betekent het volgende: 

 • Wanneer u nog geen compensatieaanbod heeft gekregen en hiervoor in aanmerking komt, krijgt u een compensatieaanbod waarin nu ook rente-op-rente is meegenomen. 
 • Wanneer u al wel een compensatieaanbod heeft gekregen en recht heeft op een nabetaling krijgt u automatisch bericht van ons. Dit geldt ook wanneer u het compensatieaanbod al heeft geaccepteerd.
Finale kwijting betekent dat u na acceptatie van het aanbod geen klacht of claim meer kunt indienen tegen ABN AMRO over de variabele rente op uw krediet. U kunt daarna dus geen hogere vergoeding vragen dan we u bieden. Ook niet als dat zou volgen uit een uitspraak van een rechter of geschillencommissie in een collectieve of individuele procedure tegen de bank. Voor ABN AMRO geldt ook finale kwijting. We kunnen het aanbod niet intrekken, uw compensatiebedrag verlagen of er een rechtszaak over beginnen.
 
Let op! ABN AMRO heeft op 5 september 2022 besloten de compensatieregeling aan te passen. Klanten die in aanmerking komen voor compensatie, krijgen nu ook een vergoeding voor rente-op-rente. Dit geldt ook voor klanten die het Persoonlijk Aanbod inclusief finale kwijting al hebben ondertekend. Klanten die in aanmerking komen voor een nabetaling krijgen automatisch bericht. Klanten die hun Persoonlijk Aanbod nog moeten ontvangen, krijgen een voorstel waarin rente-op-rente is toegepast. 
We willen graag duidelijkheid over de afspraken die we met u maken. Door elkaar finale kwijting te verlenen, hebben we beiden zekerheid over de compensatie. Daarnaast voorkomen we een eventueel juridisch conflict over de variabele rente die u in het verleden betaald heeft.
Vindt u dat de regeling voor uw situatie niet klopt en voelt u zich hierdoor benadeeld? Of twijfelt u of er voldoende rekening is gehouden met bijzondere zaken rond uw contract of persoonlijke situatie? Bel ons dan: 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). We bespreken graag uw situatie om te kijken of we tot een passende oplossing kunnen komen.
In de meeste gevallen moet u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteren. Als dat zo is, is het Persoonlijk Aanbod aan u beiden gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw ex-partner. 
 
 • Heeft u een persoonlijk digitaal aanbod van ons gekregen via Internet Bankieren dat aan u en uw ex-partner gericht is? Dan heeft uw ex-partner datzelfde aanbod ontvangen. We vragen u beiden het Persoonlijk Aanbod te accepteren. 
 • Heeft u een Persoonlijk Aanbod per post ontvangen dat aan u en uw ex-partner gericht is? Dan is dit de enige versie van het Persoonlijk Aanbod. We vragen u dan zelf contact op te nemen met uw ex-partner voor ondertekening van het Persoonlijk aanbod. Pas als u allebei het Persoonlijk Aanbod heeft geaccepteerd is de overeenkomst geldig. 
 • Wil uw ex-partner het aanbod niet accepteren? Dan raden we u aan om dit met uw ex-partner te bespreken. Helaas is het noodzakelijk dat u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteert. De compensatie kan niet worden gesplitst.

Is het krediet overgezet op alleen uw naam?
Dan krijgt alleen u een Persoonlijk Aanbod. Voorwaarde hiervoor is dat de boedelverdeling door ABN AMRO is geaccepteerd en dit is verwerkt in de administratie van de bank. Is dit niet het geval? Dan krijgt u allebei een Persoonlijk Aanbod en vragen we u dit beiden te accepteren. U kunt met uw partner eigen afspraken maken over de verdeling van de compensatie. 

Heeft u een nieuwe partner?
Dan hoeft deze het Persoonlijk Aanbod alleen te accepteren als hij of zij ook op het contract staat. In dat geval is het Persoonlijk Aanbod aan u allebei gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw nieuwe partner. 
Bent u samen met uw partner het consumptief krediet aangegaan?
Als uit onze administratie blijkt dat u samen het consumptief krediet bent aangegaan, u nog klant bent bij ABN AMRO en als u in aanmerking komt voor compensatie ontvangt u automatisch een Persoonlijk Aanbod.

Soms is het overlijden nog niet bij ons bekend. In dat geval vragen we dit alsnog bij ons te melden. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/overlijden . Daar kunt u het overlijden ook online melden. Meestal krijgt de erfgenaam, bewindvoerder en/ of executeur (persoon die de erfenis regelt) toegang tot de bankzaken van de overledene. Deze persoon ontvangt ook het Persoonlijk Aanbod als hij/ zij daarvoor in aanmerking komt. 

Is uw partner het consumptief krediet alleen aangegaan?
Wanneer u niet samen het krediet bent aangegaan, kunt u misschien als weduwe/ weduwnaar alsnog aanspraak maken op de compensatie. Belangrijk is wel dat het overlijden bij ons gemeld is en dat u zijn/ of haar erfgenaam bent.

 • Is het overlijden nog niet bekend bij ABN AMRO?
  Dan vragen we u dit alsnog te melden. Dat kan op abnamro.nl/overlijden. Op basis van een aantal documenten wordt bepaald wie de erfgenaam, bewindvoerder of executeur (persoon die erfenis regelt) van de overledene is. Hieronder leest u hoe u vervolgens kunt achterhalen of u in aanmerking komt voor de compensatie.
 • Is het overlijden wel bekend bij ABN AMRO?
  Als het overlijden bij ons bekend is en u inderdaad erfgenaam bent, kunt u misschien aanspraak maken op de compensatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Schrijf u dan in voor onze e-mail updates. Oud-klanten kunnen zich aanmelden voor de compensatieregeling
 

Staat uw vraag hier niet tussen?

Bel ons gerust: 088-226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.30 uur.