ABN AMRO

Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Mag ABN AMRO u vragen naar uw BSN? Hieronder leest u het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen over het BSN.

Veelgestelde vragen over het BSN

Uw burgerservicenummer (BSN) en/of buitenlands nummer gebruiken we om financiële informatie, zoals het saldo op rekeningen, met de Belastingdienst te delen. Heeft de Belastingdienst al uw gegevens? Dan kunt u de vooraf ingevulde belastingaangifte gebruiken. Wel zo gemakkelijk.

Het doorgeven van financiële informatie aan de Belastingdienst is wettelijk verplicht (voor meer informatie zie: ‘Wanneer mag ABN AMRO mijn BSN opvragen?’)

Voor meer informatie over het BSN, kijk ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Banken mogen uw BSN alleen gebruiken als dit in een wet staat. Zo mogen we uw BSN opvragen als we informatie over u moeten doorgeven aan de overheid. De overheid krijgt alleen de informatie die zij echt nodig heeft. De twee belangrijkste wetten die de banken verplichten om informatie te delen met de overheid en om uw BSN te gebruiken, zijn: de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en het Depositogarantiestelsel (DGS):

  • Volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen moeten banken informatie over saldi en leningen doorgeven aan de Belastingdienst. Met deze gegevens kan de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting vooraf invullen.
  • De regels van het Depositogarantiestelsel (DGS) eisen dat banken het BSN van hun klanten opnemen in de bankadministratie. Zo kunnen banken snel de juiste informatie over het totaalsaldo van een klant doorgeven aan De Nederlandsche Bank (DNB), als DNB deze nodig heeft om het depositogarantiestelsel te kunnen uitvoeren.

Nee. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten banken de identiteit van hun klanten controleren. Voor deze controle hebben wij uw BSN niet nodig. 

We hebben voor deze controle wel een geldig identiteitsbewijs (ID) van u nodig. Soms moet het BSN zichtbaar zijn om de echtheid van het ID goed te kunnen contoleren. Het afplakken of zwart maken van het BSN op het ID maakt deze controle bij paspoorten en identiteitskaarten die nu worden uitgegeven onmogelijk. In de toekomst worden Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten veranderd en daarna kan de echtheid worden gecontroleerd zonder zichtbaar BSN. Een rijbewijs kan wel op echtheid worden gecontroleerd met een afgeplakt BSN.

Toch vragen we u vaak om uw BSN. Wij hebben uw BSN namelijk nodig, zodat we aan een aantal wetten kunnen voldoen. Als u klant bij ons wordt, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Denk aan uw naam, (e-mail)adres en geboortedatum. We vragen dan ook naar uw BSN en nemen dit op in onze bankadministratie. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als we daar een goede reden voor hebben.

Als u klant bij ons wordt, zijn we wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen en te controleren. We checken uw originele identiteitsbewijs (ID) op echtheidskenmerken. Een kopie van uw ID is onvoldoende. 

Als bewijs dat we uw originele ID hebben gezien, maken we zelf een kopie van uw ID.

We moeten van al onze klanten de identiteit vaststellen en controleren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De kopie van uw identiteitsbewijs (ID) dat we bewaren als bewijs van deze controle, slaan we op in een streng beveiligde omgeving. Die kopie kan alleen worden gebruikt door medewerkers die deze kopie nodig hebben om hun werk te kunnen doen. We gebruiken deze kopie ook om uw BSN goed in onze administratie op te nemen.

Komt uw BSN in beeld bij de controle van de echtheid van het ID? Als we dit niet nodig hebben om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, slaan wij uw BSN niet op in onze administratie.

Nee. Als u al klant bent, vragen we u ook om uzelf te identificeren. We doen dit om te voorkomen dat iemand anders misbruik maakt van uw rekening of persoonlijke informatie van u in handen krijgt. Voordat een medewerker een handeling voor u uitvoert of informatie met u deelt, controleert hij of zij daarom of u het echt bent. 

Deze controle is bijna gelijk aan de identificatie van nieuwe klanten. Het verschil is dat we bij bestaande klanten geen kopie van het identiteitsbewijs (ID) opslaan. Ook slaan we uw foto, die bij een digitale controle wordt gemaakt, niet op. We slaan alleen het resultaat van de identiteitscontrole op, zodat de medewerker de handelingen kan uitvoeren of de informatie met u kan delen.

Ontbreekt uw ID in onze administratie? Als bank mogen we u dan vragen uw ID aan te leveren.

Nee. Banken zijn wettelijk verplicht om informatie over klanten te delen met de overheid en De Nederlandsche Bank. Bij het uitwisselen van deze gegevens moeten we het BSN gebruiken. Als een klant geen BSN geeft, kunnen we niet aan deze verplichtingen voldoen.

Ja. Banken mogen een BSN eisen van de klant. We zijn verplicht het BSN van klanten te hebben. Als een klant weigert het BSN te geven, kunnen we deze klant mogelijk weigeren.

Ja, als degene die u vertegenwoordigt een (spaar)deposito of betaalrekening heeft. Als wettelijk vertegenwoordiger van een klant of statutair bestuurder van een rechtspersoon handelt u als klant. U bent de enige die namens de klant een beroep kan doen op het Depositogarantiestelsel. Daarom eist De Nederlandsche Bank dat we uw BSN aan hen doorgeven.