Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

FATCA

 

Overeenkomst tussen VS en Nederland voor uitwisseling van informatie over Amerikaans belastingplichtigen

Op 18 December 2013 hebben het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika een Inter Governmental Agreement 1 ondertekend. Deze overeenkomst is gericht op het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van belastingheffing en de implementatie van FATCA. 

ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is opgericht naar Nederlands recht en is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland. ABN AMRO valt daardoor onder de reikwijdte van de Inter Governmental Agreement ('IGA'). ABN AMRO, haar dochters en andere vestigingen zullen voldoen aan de verplichtingen die voor haar gelden uit hoofde van de NL-US IGA en de IGAs of de FATCA regels die momenteel gelden voor andere vestigingslanden. ABN AMRO, haar dochters en andere vestigingen zijn of zullen bij de IRS worden geregistreerd en worden op de IRS-FFI-lijst gepubliceerd.

Veel gestelde vragen over FATCA

De afkorting FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act, een Amerikaanse wet die belastingontduiking door Amerikanen in het buitenland moet voorkomen. De FATCA is in de Nederlandse wet opgenomen, per 18 december 2013. Daarom moet ook ABN AMRO, vanaf 1 juli 2014, controleren of haar klanten mogelijk Amerikaans belastingplichtig zijn. Als dat zo is, worden rekeninggegevens naar de Nederlandse Belastingdienst gestuurd. Deze stuurt de gegevens door naar de Amerikaanse belastingdienst. 

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over FATCA .

FATCA is alleen op u van toepassing als u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. 

Bent u Amerikaans belastingplichtig? Denkt u dat u mogelijk belastingplichtig bent in de Verenigde Staten en heeft u geen belastingaangifte gedaan? U vindt meer informatie op de website van de Amerikaanse belastingdienst . U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

FATCA geldt alleen voor bedrijven die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. 

Bent u Amerikaans belastingplichtig? Denkt u dat uw bedrijf mogelijk belastingplichtig is in de Verenigde Staten en heeft u geen belastingaangifte gedaan? U vindt meer informatie op de website van de Amerikaanse belastingdienst . U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.