Commercieel vastgoed

Commercieel vastgoed

Financiering voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed

  • Ontwikkeling van duurzaam vastgoed
  • Belegging in commercieel vastgoed
  • Binnen 48 uur duidelijkheid

Zakelijke financiering voor vastgoed aanvragen

Ik heb geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Kunt u inloggen in Internet Bankieren Zakelijk?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Bent u op zoek naar financiering voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed of voor een belegging in commercieel vastgoed? En een partij met uitgebreide kennis over de sector? Laat ons weten wat uw plannen zijn, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

icoon

Zakelijke lening aanvragen voor commercieel vastgoed

Voor het aanvragen van een vastgoedlening maakt u eenvoudig een afspraak met een adviseur. Ook als u nog geen rekening bij ons heeft. Gebruikt u het vastgoed zelf, dan kunt u onze zakelijke hypotheek aanvragen.

icoon

Doelstellingen

Onze ambitie is om op drie thema's het verschil te maken. Per thema hebben wij concrete doelstellingen geformuleerd tot het eind van 2018:


  • Landmarks: realisatie van 30 projecten
  • Transformatie: 300.000 m² leegstaand vastgoed
  • Energie-efficiëntie: 30% van de objecten in onze portefeuille heeft een A-label 
icoon

Binnen 48 uur duidelijkheid

Wij geven u binnen 48 uur duidelijkheid over uw aanvraag voor een vastgoedlening:

 

  • minimaal € 1 miljoen nodig heeft;
  • woningen, winkels, kantoren of bedrijfsruimten wilt financieren om te verhuren.

Alles over commercieel vastgoed

Energie-efficiëntie

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan 25 procent van de totale CO²-uitstoot. De impact op het klimaat is daarmee groot. Wij willen bijdrage aan de verlaging van deze uitstoot door onze eigen portefeuille te verduurzamen. Projecten die grote energie-efficiëntie en een labelsprong naar A realiseren, ondersteunen wij door speciale financieringsmogelijkheden in te zetten.

Wij hebben de ambitie dat 30 procent van de objecten in onze portefeuille in 2018 een A-label heeft. Dit leidt tot een halvering van de CO²-uitstoot en versnelt de transitie naar een duurzame vastgoedsector. Op dit moment heeft 14 procent van de objecten in onze portefeuille een A-label.
Transformatie

Vastgoed is een bepalende factor voor de leefbaarheid van een gebied. Leegstand vastgoed zorgt voor een negatief effect op de omgeving. Het aanpakken hiervan is in het maatschappelijk belang. Daarom stimuleren wij de realisatie van transformatieprojecten door ons kapitaal in te zetten. Niet alleen krijgt het vastgoed daarmee een tweede leven, ook zorgt het voor een positieve bijdrage aan het gebied.

Wij hebben de ambitie om tot en met 2018 de transformatie van 300.000 m² leegstaand vastgoed te financieren. Inmiddels is al 338.000 m² gerealiseerd, waarmee deze ambitie is gehaald.
Landmarks

Landmarks zijn inspirerende voorbeelden voor de vastgoedsector die bijdragen aan een verantwoorde gebouwde omgeving. Ze onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid (green landmarks) of maatschappelijke waarde (social landmarks).

Om de verduurzaming van vastgoed in Nederland te versnellen, willen wij de realisatie van green landmarks stimuleren. Deze projecten blinken uit door de toepassing van innovatieve technieken en zorgen voor een extreme duurzaamheid van het object. Een social landmark biedt unieke toegevoegde waarde voor de samenleving. Aan de basis ligt een baanbrekend concept dat bijdraagt aan de verbetering van een gebied of een bijzondere functie vervult voor de gebruiker. Het leidt tot diversiteit in de gebouwde omgeving. Wij hebben de ambitie om samen met de sector 30 landmarks te realiseren tot eind 2018. Inmiddels zijn er al 37 landmarks gerealiseerd, waarmee ook deze ambitie is gehaald.

Duurzaamheidscriteria

Omdat wij een belangrijke rol willen spelen in de verduurzaming van de Nederlandse vastgoedsector, stellen wij strenge duurzaamheidseisen aan nieuwbouw. Lees meer over de minimale voorwaarden waaraan nieuwbouwprojecten moeten voldoen.

Alles over commercieel vastgoed

Energie-efficiëntie

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan 25 procent van de totale CO²-uitstoot. De impact op het klimaat is daarmee groot. Wij willen bijdrage aan de verlaging van deze uitstoot door onze eigen portefeuille te verduurzamen. Projecten die grote energie-efficiëntie en een labelsprong naar A realiseren, ondersteunen wij door speciale financieringsmogelijkheden in te zetten.

Wij hebben de ambitie dat 30 procent van de objecten in onze portefeuille in 2018 een A-label heeft. Dit leidt tot een halvering van de CO²-uitstoot en versnelt de transitie naar een duurzame vastgoedsector. Op dit moment heeft 14 procent van de objecten in onze portefeuille een A-label.

Transformatie

Vastgoed is een bepalende factor voor de leefbaarheid van een gebied. Leegstand vastgoed zorgt voor een negatief effect op de omgeving. Het aanpakken hiervan is in het maatschappelijk belang. Daarom stimuleren wij de realisatie van transformatieprojecten door ons kapitaal in te zetten. Niet alleen krijgt het vastgoed daarmee een tweede leven, ook zorgt het voor een positieve bijdrage aan het gebied.

Wij hebben de ambitie om tot en met 2018 de transformatie van 300.000 m² leegstaand vastgoed te financieren. Inmiddels is al 338.000 m² gerealiseerd, waarmee deze ambitie is gehaald.

Landmarks

Landmarks zijn inspirerende voorbeelden voor de vastgoedsector die bijdragen aan een verantwoorde gebouwde omgeving. Ze onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid (green landmarks) of maatschappelijke waarde (social landmarks).

Om de verduurzaming van vastgoed in Nederland te versnellen, willen wij de realisatie van green landmarks stimuleren. Deze projecten blinken uit door de toepassing van innovatieve technieken en zorgen voor een extreme duurzaamheid van het object. Een social landmark biedt unieke toegevoegde waarde voor de samenleving. Aan de basis ligt een baanbrekend concept dat bijdraagt aan de verbetering van een gebied of een bijzondere functie vervult voor de gebruiker. Het leidt tot diversiteit in de gebouwde omgeving. Wij hebben de ambitie om samen met de sector 30 landmarks te realiseren tot eind 2018. Inmiddels zijn er al 37 landmarks gerealiseerd, waarmee ook deze ambitie is gehaald.

Duurzaamheidscriteria

Omdat wij een belangrijke rol willen spelen in de verduurzaming van de Nederlandse vastgoedsector, stellen wij strenge duurzaamheidseisen aan nieuwbouw. Lees meer over de minimale voorwaarden waaraan nieuwbouwprojecten moeten voldoen.
Duurzame Investeringstool

Duurzame Investeringstool

Inzicht in de wet- en regelgeving rond het verduurzamen van uw vastgoed. En informatie op maat over besparingsmogelijkheden en investeringen. Ontdek welke maatregelen u kunt nemen om te besparen en te verduurzamen.

Financieringsgesprek aanvragen

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Vertel ons over uw plannen, dan bespreken we samen de beste oplossing.

Particulier commercieel vastgoed

Wilt u particulier of vanuit een persoonlijke holding commercieel vastgoed financieren? Met het Maatwerkkrediet van ABN AMRO kunt u tot 70% van de woningwaarde in verhuurde staat financieren. Maatwerkkrediet is beschikbaar voor de verhuur van woningen, en ook voor winkel-, bedrijfs- en kantoorpanden.

Samen bouwen aan een duurzame leefomgeving

Wij willen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Dit doen wij door innovatieve projecten te ondersteunen, transformatie te stimuleren en te streven naar energie-efficiëntie in bestaande gebouwen. Samen met de sector willen we deze ambitie vormgeven.