Brexit

Brexit

Wat moet u weten?

ABN AMRO is goed voorbereid om u als klant te ondersteunen nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, ondanks de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving en het politieke klimaat na brexit. Lees hier alles over onze betrokkenheid en de oplossingen die wij voor u ontwikkelen.

 

Transitieperiode

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verliet de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Op die datum ging de transitieperiode in zodat het VK en de EU tijd kregen om overeenstemming over hun toekomstige relatie te bereiken. Tijdens de transitieperiode bleef het VK lid van zowel de EU-douane-unie als de interne markt en behield het zijn paspoortrechten voor financiële dienstverlening in de Europese Economische Ruimte (EER).

De transitieperiode loopt af op 31 december 2020 om 23.00 uur (GMT).

Wat gebeurt er wanneer de transitieperiode eindigt?

Tijdens de transitieperiode hebben de Britse regering en de EU over een vrijhandelsverdrag onderhandeld. Dit verdrag is essentieel voor het VK om na afloop van de transitieperiode zonder tarieven, quota of andere belemmeringen met de EU te kunnen blijven handelen.

Voor de verlening van financiële diensten komen de paspoortrechten aan het einde van de transitieperiode te vervallen. Om gereglementeerde activiteiten in het VK te kunnen blijven uitoefenen, hebben bedrijven uit de EER die nu onder een paspoort activiteiten in het VK verrichten, straks een vergunning nodig, namelijk een Part 4A Permission onder de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).

ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank) heeft de Part 4A Permission aangevraagd en verwacht dat de aanvraag te zijner tijd wordt goedgekeurd. Aan het einde van de transitieperiode komt ABN AMRO Bank in het VK onder een tijdelijk toestemmingsregime te vallen, het Temporary Permissions Regime (TPR). Onder het TPR mogen bedrijven uit de EER desgewenst hun activiteiten in het VK voortzetten totdat zij van de toezichthouders in het VK een Part 4A Permission hebben ontvangen.

Zowel de TPR als de Part 4A Permission geldt voor alle activiteiten die ABN AMRO Bank in het VK tot het einde van de transitieperiode mocht verrichten onder haar paspoortrechten.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de TPR-periode, waarin het aanvraagproces van ABN AMRO Bank voor de Part 4A Permission wordt voltooid, verandert er in het algemeen niets in de diensten en producten die de bank u biedt.

Klanten die SEPA overboekingen via ABN AMRO Bank uitvoeren, kunnen meer informatie vinden via onderstaande link:

https://www.abnamro.nl/nl/prive/themas/brexit/index.html

Klanten die via ABN AMRO Bank in beleggingsfondsen beleggen, kunnen via onderstaande link meer informatie vinden over aandelen die zowel in het VK als in de EU beursgenoteerd zijn:

https://www.abnamro.nl/nl/prive/themas/brexit/brexit-en-beleggen.html

Klanten in het VK kunnen eventuele klachten indienen bij de UK Financial Ombudsman Service (UK FOS). Dit is een onafhankelijke en onpartijdige instantie waar daarvoor in aanmerking komende personen gratis voor geschillen terechtkunnen. Voor meer informatie over de UK FOS, inclusief acceptatiecriteria, kunt u op de volgende manieren contact opnemen:

Eventuele tekortkomingen van de bank vallen onder Nederlandse jurisdictie. In dat geval worden volgens Nederlands recht creditgelden of beleggingen die aan u toebehoren, mogelijk anders behandeld dan die welke aan andere klanten van de bank toebehoren.

Heeft u vragen? Neem dan via de gebruikelijke kanalen contact met ons op.

Hoogachtend,


ABN AMRO Bank