Macro Economie

Macro-economie

Een selectie artikelen van het Economisch Bureau

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Er is een sterke focus op de Nederland, maar ook de eurozone, de VS en China worden op de voet gevolgd. Tot slot heeft de afdeling een team met specialisten op het gebied van duurzaamheid.

Global Monthly - Zal de Europese economie een Russische afsluiting van gas overleven?

Wij verwachten een sterke stijging van de rentevoeten en een stagnerende groei in het komende jaar. Tegen deze achtergrond begint de dreiging van een abrupte stopzetting van de Russische gasleveringen aan Europa zich af te tekenen, waardoor het vooruitzicht van een mogelijk diepe recessie ontstaat.

Groei eerste kwartaal opwaarts bijgesteld

Uit de vandaag gepubliceerde tweede berekening van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2022 toch gegroeid is.

De week van koopkrachtdaling bijstandsgerechtigden

Over een week, op 1 juli 2022, gaat het maandbedrag voor de bijstand omhoog. Een alleenstaande bijstandsgerechtigde ontvangt dan, netto en exclusief vakantiegeld, € 1046,37 per maand.

De week van baanzekerheid, productiviteit en jonge mannen op de arbeidsmarkt

Het aantal uren dat via uitzendbureaus gewerkt wordt nam af in periode 5 van 2022. Het netto arbeidsparticipatiecijfer in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar is voor mannen hoger dan voor vrouwen.

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De term ‘wooncrisis’ geeft duidelijk de urgentie weer van de knelpunten op de Nederlandse woningmarkt, maar geen inzicht in wat die knelpunten inhouden: de Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig.

FX Weekly - Nieuwe ramingen voor de EUR/USD

Wij verlagen onze raming voor EUR/USD naar pariteit voor eind 2022, maar we verhogen onze raming voor EUR/USD naar 1.15 voor het einde van 2023.

icoon
Investeringsbehoeften voor de Nederlandse energietransitie

SustainaWeekly - Investeringsbehoeften voor de Nederlandse energietransitie

In de SustainaWeekly van deze week presenteren we allereerst onze schattingen van de investeringsbehoefte van de Nederlandse energietransitie die nodig is in een netto nul-scenario.

SustainaWeekly - Scherpe daling in emissies van broeikasgassen begin 2022

SustainaWeekly - Scherpe daling in emissies van broeikasgassen begin 2022

In deze editie van de SustainaWeekly beginnen we met de trend in emissies van broeikasgassen in Nederland. We kijken onder meer naar de emissie-intensiteit van Nederland in vergelijking met andere landen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Actuele cijfers en analyses over macro-economie, zo vaak als u wilt.