Wijzigingen per 1 januari 2022

 

Negatieve rente

Per 1 januari 2022 verlagen wij de grens van de saldoklasse waarboven u negatieve rente betaalt van € 150.000 naar € 100.000. We bepalen in welke saldoklasse(n) u valt, door de saldo’s van al uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op te tellen. U betaalt negatieve rente over het gedeelte boven de € 100.000. Bij een gezamenlijke rekening telt het saldo gedeeltelijk mee. Heeft u bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening met uw partner? Dan telt het saldo van deze rekening voor 50% mee voor uw totaalsaldo.

Saldoklasse (totaalsaldo betaal‑ en spaarrekeningen)* Rente per 1 januari 2022* Huidige rente*
€ 0 t/m € 100.000 0% 0%
€ 100.000 t/m € 150.000  -0,50% 0%
Vanaf € 150.000 -0,50% -0,50%

*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen. De rente is op jaarbasis.

Meer informatie over negatieve rente

Actuele rentes voor de spaarrekeningen vindt u hier.

Rente voor de spaarrekeningen van ABN AMRO MeesPierson vindt u hier.

Rekenvoorbeeld 1 - Vanaf 1 januari 2022

Stel u heeft € 50.000 op een betaalrekening op uw eigen naam en € 60.000 op uw gezamenlijke spaarrekening met uw partner. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 80.000,- (€ 50.000 + € 30.000). U valt dan in de eerste saldoklasse* en u betaalt geen negatieve rente.

*Saldoklasse van € 0 tot en met € 100.000.

 
Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 80.000 0% € 0,-
Vanaf € 100.000 € 0,- -0,50% € 0,-

Rekenvoorbeeld 2 - Vanaf 1 januari 2022

Stel u heeft twee spaarrekeningen op uw eigen naam met op ieder € 100.000. Ook heeft u een gezamenlijke spaarrekening met uw partner met daarop € 350.000. Van de gezamenlijke rekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 375.000 (€ 100.000 + € 100.000 + € 175.000). Uw totaalsaldo valt in alle twee de saldoklassen*. 

*Saldoklasse van € 0 tot en met € 100.000 en de saldoklasse vanaf € 100.000.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
Vanaf € 100.000 € 275.000 -0,50% € -3,77

*-0,50% van € 275.000 is € -1.375 op jaarbasis. € -1.375/ 365 dagen** is € -3,77 rente op dagbasis.

**Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen.

Compensatieregeling

Heeft u beleggingen bij ons? Dan ontvangt u mogelijk tijdelijk een compensatie van (een deel) van de negatieve rente. De compensatie wordt verrekend met de negatieve rente. Lees verder voor meer informatie over de huidige compensatieregeling en de wijzigingen per 1 januari 2022.

Bekijk de compensatieregeling

Negatieve rente op Rechtbankrekeningen/Boedelrekeningen

Per 1 januari 2022 verlagen wij de grens waarboven u negatieve rente betaalt van € 150.000 naar € 100.000. De berekening van negatieve rente op de Rechtbankrekening/Boedelrekening wijkt af van de wijze waarop we negatieve rente op de overige betaal- en spaarrekeningen berekenen. Wij berekenen de negatieve rente per rekening, omdat elke Rechtbankrekening een individueel faillissement of WSNP schuldsanering betreft. Per rekening geldt de grens waarboven u negatieve rente betaalt van € 100.000. U betaalt negatieve rente per maand. De rente brengen we altijd in de maand daaropvolgend in rekening.

Stel u heeft 4 Rechtbankrekeningen:

Rekening Saldo Betaalt u negatieve rente? Rente op dagbasis*
1 € 80.000,00 Nee € 0,-
2 € 120.000,00 0,5% over €20.000
(€120.000 -/- €100.000)
€ 0,27
3 € 320.000,00 0,5% over €220.000
(€320.000 -/- €100.000)
€ 3,01
4 € 60.000,00 Nee € 0,-

*Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen.

Direct Kwartaal Sparen stopt

Uw Direct Kwartaal Sparen wordt in januari 2022 automatisch gewijzigd naar een andere spaarrekening. Afhankelijk van uw gebruik wijzigt Direct Kwartaal Sparen naar Direct Sparen, een Beleggers Spaarrekening, Zakelijk Flexibel Sparen of een Charitas Spaarrekening. U hoeft hier dus zelf niets voor te doen. Uw rekeningnummer en saldo blijven hetzelfde.

Lees hier wat dit voor u betekent.

Negatieve referentierente bij een aantal vreemde valuta

Heeft u bij ons een rekening in vreemde valuta? Tot nu toe hebben we hierbij geen negatieve rente berekend. Vanaf 31 december 2021 brengen we negatieve rente in rekening voor vreemde valuta waarvan de referentierente negatief is. Deze rente betaalt u dan over uw gehele positieve saldo.

Op dit moment geldt dit alleen voor de Zwitserse frank, Deense kroon, Zweedse kroon en Japanse yen. Als de referentierente van andere vreemde valuta negatief wordt, berekenen we ook over die valuta negatieve rente. De referentierentes worden dagelijks of maandelijks vastgesteld. Meer informatie zoals actuele rentes en voorwaarden vindt u op abnamro.nl/vv-rekening.